Current News

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အိမ္ ေထာင္ခ်ီ ဖ်က္ဆီးခံရ

By The Stateless Rohingya

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အိမ္ မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တ႐ြာၿပီး တ႐ြာ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့စြာ မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီး ေနျခင္းေၾကာင့္ အသက္ အို.အိမ္ႏွင့္ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုး႐ႈံ ပ်က္စီးးမႈ ႀကီးမားစြာ ႐ွိေနေၾကာင္း သတင္း ရ႐ွိသည္။

စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္ ေန႔တြင္ လူ႕ အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ (HRW) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၿဂိဳလ္ထု ပုံရိပ္မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ပ်က္ဆီးမႈ အားလံုးကို အထင္အ႐ွား ေတြ႕ျမင္ ၾကရသည္။

လူ႔ အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ က ႐ိုဟင္ဂ်ာ႐ြာ တ႐ြာထဲတြင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရေသ့ေတာင္၊ ခ်ိန္ခါလီတြင္ အရပ္သာမ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ မ်ားစြာ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ ခံခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မွစတင္ ခဲ့ေသာ ျမန္မာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ လူစုလူေဝးမ်ား၏ စီးနင္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈ မႈ႔ေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ တၿမိဳ႕နယ္ ထဲတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ေထာင္ေက်ာ္ အသတ္ ခံခဲ့ရ ပါသည္။

အသစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ၿဂိဳလ္ထု မွ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပုံရိပ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ႐ြာ တ႐ြာ လံုးဝ ပ်က္စီးထား သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ ရၿပီေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ အပ်က္အဆီး မ်ားသည္ မူလ ကေတြးထင္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာ ပိုႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ မ်ားစြာ ႐ွိလာရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ မီးေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ေသာ ေနရာ (၁၇) ေနရာ အနက္ တေနရာတည္း သာ ႐ွိေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ အာ႐ွမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဖီးလ္ေရာဘတ္ဆန္ (Phil Robertson) က ေျပာသည္။

ရေသ့ေတာင္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံး ခံခဲ့ ရၿပီး က်န္သူမ်းမွာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အျခား လူမူေရး အကူအညီ မ်ား မပါဘဲ ေတာေတာင္မ်ား ထဲတြင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ မ်ားစြာျဖင့္ ေနထိုင္ ေနၾကရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တြင္လည္း မီးေလာင္ျပင္ အမ်ားအျပားကို လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔၏ ၿဂိဳလ္ထု ပံုရိပ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ယင္း ပံုရိပ္အရ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ အိမ္ေျခမွာအနည္းဆံုး ၂၀၀၀ ခန္႔ ႐ွိုသည္။ ေမာင္ေတာ ေခ်ာင္းေတာင္႐ြာ (ေဂၚရာခါလီ) တြင္လည္း အိမ္ေျခ ရာေပါင္း မ်ားစြာကို မီး႐ႈိ႕ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ ႐ွိသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ ႏွင့္ (၂) ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း တခုမွ ႐ြာကို စီးနင္း ခဲ့ၿပီး ပထမ ရက္တြင္ အိမ္ေျခ (၇၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုတိယ ရက္ အစၥဘာသာဝင္ တို႔၏ အထြဋ္အျမတ္ ထားရာ ကုရ္ဘာနီ အီ.ဒ္ေန႔ တြင္ အိမ္ေျခ (၈၀) ေက်ာ္ ဆက္လက္ မီး႐ႈိ႕ ခဲ့ၾကသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္လည္း  အိမ္ေျခေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုလံုးတြင္ အသက္၊ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး တိရိစၦာန္မ်ား ဖ်က္ဆီး ဆံုး႐ႈံး ခံရသည့္အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔အထိ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ အမိုးအကာ မ်ား ကင္းမဲ့ ေနၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လူမႈေရး အၾကပ္အတည္း မ်ားႏွင့္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား ဖြယ္ရာ အေျခအေန ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။

အသစ္ ထုတ္ျပန္ လိုက္ေသာ ၿဂိဳလ္ထု ပုံရိပ္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ကို ေဒသ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ၿပုရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ ကို ျပသ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ မ်ားကို စူးစမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ႐ွာေဖြေရး အဖဲြ႔ကို ျမန္မာအစိုးရမွ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေၾကာင္း Robertson က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။