Current News

ဘူးသီးေတာင္၊ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းအတြက္ ဟုဆိုကာ ႐ြာသားမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္လ်က္ရိွ

By Khin Maung / The Stateless

ဘူးသီးတောင် ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲဌာခ်ဴပ္ တိုက္ခိုက္ ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႐ြာမ်ာသို႔ စီးနင္းဝင္ေရာက္လာကာ ႐ြာသားမ်ားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးၿခိ္မ္းေျခာက္ပါသည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ႐ြာသားမ်ားကို “မင္းတို႔ကုလား႐ြာမွာ အၾကမ္းသမားေတြ ခိုေအာင္းေနတယ္။ သူတို႔ကိုဖမ္းေပးဖို႔ မင္းတို႔မွာ တာဝန္ အျပည့္အဝ ရိွတယ္။ မဖမ္းဆီးနိုင္ယင္ မင္းတို႔ကို အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႐ြာလုံးက်ြတ္ သတ္လိုက္မယ္ လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။” ထိုသို႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ ကင္းလႊတ္နိုင္ရန္ တပ္ရင္းအဖြ႕ဲကို မျဖစ္မေန ေငြေပး ရပါသည္။

ဤသည္မွာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲဌာခ်ဴပ္ တိုက္ခိုက္ခ့ဲရၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ပူးေပါင္းႀကံစည္ ကာ စတင္လိုက္ေသာ အစဥ္အလာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

နယ္ေျမရွင္းလင္းရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းအဖြ႕ဲတဖြဲ႔ ႐ြာသို႔ တစ္ႀကိမ္လာေရာက္ပါက က်ပ္ (၂၅) သိန္းေပးရပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းေတာ္အုပ္စုသို႔ စစ္ေၾကာင္းအဖြ႕ဲ (၆) ႀကိမ္ ခန္႔ လာေရာက္ခ့ဲပါသည္။ တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ က်ပ္ေငြ (၂၅) သိန္း ႏႈန္းျဖင့္ (၆) ႀကိမ္ အတြက္ က်ပ္ သိန္း

(၁၅၀) တိတိ ကို ႐ြာသားမ်ားမွ မျဖစ္မေန ေပးခဲ့ရပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းေတာင္အုပ္စု လုံျခဳံေရးတာဝန္ခံ၊ နယ္ေျမမွဴး ဗိုလ္ႀကီးထြန္းနိုင္နွင့္ သူ႔ လက္ကိုင္တုတ္ တပည့္ရင္း ေဒသခံပြဲစားတစ္ခ်ိဳ႕နွင့္ ပူးေပါင္းကာ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႐ြာသား (၁၅) ဦးတို႔မွာ ေငြက်ပ္ (၃၆) သိန္းတိတိ ေငြညႇစ္ခံခဲ့ ရပါသည္။
ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေငြညႇစ္ခံရသူမ်ား- – – –

၁။ အီႏုစ္ (ဘ) ေရွာမ္ရွဴအာေလာင္ မွ ၃ သိန္း၊
၂။ ဦးအာမိရ္အာလီ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိမ္ – ၃သိန္း၊
၃။ ေခၚတီဇာ (ဘ) ေဖတင ္- ၃ သိန္း၊
၄။ ေဘာ္ဒီအာေလာင္ (ဘ) ၂ သိန္း၊
၅။ အဒူဆလာမ ္(ဘ) အဘုလ္ဟူဆိန္ – ၃ သိန္း၊
၆။ မိုဇူဟာရ္ (ဘ) ေဇာ္ဘုလ္ဟူဆိန္ – ၃သိန္း၊
၇။ ဘာသာမ်ာ (ဘ) – ၂ သိန္း၊
၈။ ႏုရ္မာမာတ္ (ဘ) ေဆြတာမတ္ -၂ သိန္း၊
၉။ အဘူအာေလာင္ (ဘ) ေနာ္ဘီဟူဆိန ္- ၂ သိန္း၊
၁၀။ ဆုလ္တန္အာမတ္ (ဘ) ေဇာ္ဘုလ္ဟူဆိန ္- ၃ သိန္း၊
၁၁။ ေရွာ္ဖီအုလ္လာ (ဘ) နာဂူမ်ာ – ၁ သိန္း၊
၁၂။ ေဘာရွိန္အာမတ္ (ဘ) ေဒၚလုေဆာင္ – ၃ သိန္း၊
၁၃။ အာမိန္ေဘာ္ရိွရ္ (ဘ) အာဒူလာကိမ ္- ၃ သန္း၊
၁၄။ အာဒူဆလာမ္ (ဘ) မ်ားဟူဆိန္ -၂ သိန္း၊
၁၅။ ဦးဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးအာဘုလ္ဟာရိွမ္ – ၃ သိန္း အသီးသီးေငြညႇစ္ခံခဲ့ရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဥပေဒမ့ဲ လုပ္ရပ္မ်ားကို သိရိွနိုင္ေစရန္နွင့္ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ပါရန္ ေဒသခံမ်ားတင္ျပေတာင္းဆိုပါသည္။

[Edited by U Hla Tin]