Current News

နယ္ျခားေစာင့္မ်ားျပသာနာဖန္တီးရန္ႀကံစည္မႈ။

Photographic effects on prime image 2012

By Khin Maung

ဘူးသီးတောင် ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္။

ဒိုးတန္းေက်း႐ြာသို႔ငါးခူးရ၊နယ္ျခားေစာင့္နယ္ေျမရုံးမွနယ္ျခားေစာင့္မ်ားကလြန္ခ့ဲေသာ ၁၉. ၄ . ၂၀၁၇ရက္ေန႔၊ည(၁၁း၁၀)မိနွစ္ခ်ိန္တြင္ဆိုင္ကယ္ ၁၂ စီးျဖင့္ေရာက္လာၿပီး၊ဒိုးတန္းေက်း႐ြာအုပ္စု(Dial Para)၌ခဏေလာက္ရပ္လိုက္ၿပီးဆိုင္ကယ္ေပၚမွဆင္းလာကာဟိုဘက္ဒီဘက္ေျပးလႊားလႈပ္ရွားၿပီးေသနတ္(၆)ႀကိမ္ေလာက္ပစ္လိုက္ပါတယ္။

တဖန္ဒိုးတန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊အေရွ႕ဘက္ရိွ႐ြာသို႔ေျပးလႊားကာအလားတူေသနတ္ ၄ ႀကိမ္ခန္႔ပစ္လိုက္ပါတယ္
ထို႔ေနာက္ငါးခူးရအဝင္မွခဏေလာက္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးေသနတ္ ၅၊၆ ႀကိမ္ေလာက္ပစ္လိုက္ခ့ဲပါသည္။

ဤသည္မွာနယ္ျခားေစာင့္မ်ားကမလိုလားအပ္ဘျပသာနာဖန္တီးရန္ ႀကံစည္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဟုေဒသခံမ်ားကစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနလ်က္ရိွေနပါတယ္။